نوع و جنس بدنه بخور زار چگونه است

برای بسیاری از افراد این سوال پیش می آید که نوع و جنس بدنه بخور زار چگونه است ؟

و به دنبال مواد ترکیبی بدنه این بخور هستند که در پاسخ باید گفت که جنس بدنه اصلا مهم نبوده و نیست!

در اصل یک قانون کلی در ظرف یا بسته یا جعبه نگهداری بخور زار بوده و آن قرار گرفتن در محیطی غیر فلزی است

شاید تاریخ این نمونه نگهداری به دوران مصر باستان میرسد و در نگاهی عمیق تر به دوران پادشاهی حضرت سلیمان باز خواهد گشت.

در دوران سلیمان نبی بیشتر جعبه ها و ظرفها از جنس سنگی یا خشتی بودند و البته در داستانهایی علت نگهداری بخور زار در عدم تمایل و هماهنگی موجودات ماورایی درون بخور با فلز میدانند.

البته اگر نگاهی غیر علمی به آن داشته باشیم در میابیم که جن ها و موجودات ماورایی از چاقو و سوزن و یا اشیائ فلزی گریزان هستند که شاید یکی از دلایل ساخت این ظرف از جنس خشت و گل و سنگ و عدم وجود فلز در ظرف نگهدارنده بخور زار همین موضوع باشد.

در قدیم از وسیله ای بنام مجمر استفاده میشد که حالتی استوانه ای مانند دارد و از دوطرف دو بند یا زنجیر دارد که درون مجمر ذغال گداخته گذاشته و بر روی آن بخور میریزند.

چندین مجمر سنگی در معابد مختلف در مصر و اورشلیم یافت شده است که مختص به بخور زار بوده و فقط در آن بخور خاصی را میسوزانند

در بالای مجمرها مکانی برای قرار گرفتن یک استوانه ی دیگر هم وجود  دارد که حالتی خاص دارد و در پایین و بالای ان یک برگ قرار داده و درون ان پر از بخور میکنند .

گرمای ذغال گذاخته درون بخور دان رفته رفته برگ اولی را میسوزاند و بخورات و محتوات درون آن بر روی ذغال میریخت و شروع به دود دادن ناشی از سوزاندن بخور می کرد

به این ترتیب شکل بدنه و نگهدارنده بخور زار در تاریخ شکل گرفت.

تا کنون هم بخور زار را به شکل همان استوانه ی حالت دار بر روی مجمرهای گذشته اورشلیم میسازند و در ساختار بدنه بخور از هیچ فلزی استفاده نمیشود.

مقاله کامل و جامع از بخور زار تهیه شده است برای مشاهده بر روی نوشته زیر کلیک کنید

بخور زار