ساختار تشکیل دهنده بخور زار چیست؟

ساختار تشکیل دهنده بخور زار را میتوان از دو دیدگاه بررسی کرد.

  • ساختار تشکیل دهنده بخور زار از دیدگاه علمی
  • و ساختار تشکیل دهنده بخور زار از دیدگاه ماوراءالطبیعه

در دیدگاه علمی بخور زار ترکیبی از چندین برگ گیاه و بدنه ی چوبی چند درخت و ۵صمغ طبیعی است.

در دید علمی هیچ چیز نمیتواند پنهان باشد و بالاخره روز یدانشمندان به مواد متشکل در درون بخور زار پی خواهند برد و

پرده از این فرمول عجیب بر خواهند داشت.

در این میان برخی از مواد مشخص شده که به ترتیب برخی از آنها را نام برده و تا حد امکان توضیح میدهیم.

اولین ماده ای که بدون شک در تمام بخور های این دسته وجود دارد یعنی هم در بخور زار بیست ساله و هم هفت ساله یا هفت موکل موجود است ماده ای

صمغی مانند بنام ” قطران شامی ” است.

قطران شامی ماده ای سیاه رنگ است که از سوزاندن تنه ی نوعی درخت به اسم درخت ” أرز “ به دست می آید.

درخت ارز در گذشته در از سرزمین شام خارج میشد که شام امروز بنام کشور سوریه شناخته میشود.(شام=سوریه).

در ترکیبات دیگر بخور زار گلسنگ و سرخس هم دیده میشود.

البته تمام مواد باهم طوری آمیخته شده اند که تشخیص و بررسی آن سخت میشود

از طرفی چند ماده ی دیگر برای رد گم کردن به ترکیب این بخور افزوده میشود و مدت طولانی درجایی قرار میدهن تا

آمیختگی آنان بافت و ساختار متفاوت و جدیدی را ایجاد کند که به هیچ وجه نتوان اصل ساختار آن را متوجه شد

در بین ترکیبات چند دانه ی گیاهی هم دیده میشود که کمیاب میباشند.

باید این موضوع را قبول کرد که میتوان از طریق استنشاق کنترل ۹۰درصد از بدن را به عهده گرفت . گواه این موضوع را میتوان به استفاده کنندگان مواد روان گردان نسبت داد که از راه دود چه تغییراتی را در حالات روانی و به مرور در حالات فیزیکی خود ایجاد میکنند. و حالا با همان دود میتوان در راستایی عکس و در جهت سلامت و بهبود شرایط بدن گام برداشت.

جهت مشاهده مقاله کامل از بخور زار در زیر کلیک کنید:

بخور زار