تاریخچه پیدایش بخور زار قبل از اسلام

بخور زار به عنوان یک ماده ی ترکیبی و خاص که در طول گذشت زمان های متوالی و قرون بسیار همچنان ثابت باقی مانده است.

از زمان پیدایش این بخور تاریخ دقیقی در دست نیست و فقط چند داستان و افسانه گویای تاریخ این ماده هستند

البته در کتبیهای سنگی تاریخی و چند بخوردان قدیمی آثاری از مراسم زار و سوزاندن ماده ای مقدس به نام بخور زار صحبت به میان آمده است که همه ی این نشانها در زمان خود گواه موضوعی عقب تر و کهن تر را نشان میدهند.

به این نحو که هر آثار تاریخی که از این بخور و مراسمش یافت میشود خود در زمان حکاکی یا نگارش یک موضوع تاریخی نسبت به زمان خود بوده است و به این ترتیب در کاوش های باستانشناسی مدام به زمانی عقب تر حرکت میکنیم.

ویلیام سورنتش در کتاب خود این چنین مینویسد که : وقتی از فرعون مصر پرسیدند که چرا زنان خود را برای جلوگیری از خیانت به مراسم دود دان میبری ؟ در پاسخ فرعون جواب دادکه : چون از رسم و آداب پدرانم در اداره ی خانواده ی حکومتی بوده است.

در این نوشته به وضوح میتوان متوجه شد که انجام این مراسم و بخور دادن در زمان فراعنه رسمی نوین و زاییده ی علم و تفکر ساحران آن دوران نبوده است.

علت اینکه برخی مورخین تاریخچه پیدایش بخور زار قبل از اسلام را به فراعنه مصر منصوب میکنند این است که بیشترین کتیبها و سنگ نوشته ها از این بخور در مقبره های فرعون مصر یافت شده است.

در نگاهی اسلامی این موضوع بیان شده است که در زمان پادشاهی و فرمان روایی حضرت سلیمان نبی به سبب فراگیر شدن دعانویسی و سحر و جادو و پیدایش موجوداتی عجیب (جن) در بین مردم به دعای حضرت سلیمان دو فرشته در زمین فرود آمدند و به مردم راههای بطلان سحر را آموزش دادن.یکی از ادوات و لوازم در باطل کردن طلسم ماده ای بنام بخور زار بوده است که در ابتدا برای بطلان سحر و از بین بردن طلسمات شوم و جدایی آفرین در بین مردم قرار گرفت اما عده ای از این ماده سو استفاده کرده و شروع به خلق طلسم و دعا با استفاده از این بخور کردند که رفتار این افراد شروع پیدایش دعانویسی و خلق طلسمات با بخور در بین مردم بوده است.

مقاله ای کامل و جامع با عنوان بخور زار تهیه گردیده برای مشاهده ان بر روی نوشته زیر کلیک نمایید:

بخور زار